Taxe si cotizatii

Taxa de inscriere este de 60 RON si se achita o singura data, la inscrierea firmei.

Cotizatia anuala se stabileste in functie de cifra de afaceri realizata de firma in anul precedent celui pentru care se calculeaza.

Atat taxa de inscriere cat si cotizatia anuala sunt cheltuieli deductibile.

Nivelul cotizatiei anuale

In conformitate cu hotararea Adunarii Generale a membrilor din 17 ianuarie 2008, nivelul cotizatiei se stabileste astfel:

Cifra de afaceri (echivalent EURO) Cotizatie /an (EURO)
sub 50.000 euro 100
intre 50.000 si 500.000 euro 200
intre 500.001-1.000.000 euro 300
intre 1.000.001 si 5.000.000 euro 400
intre 5.000.001-10.000.000 euro 700
peste 10.000.000 euro 1000

 

 

 

 

 

 

Acest mod de calcul se aplica incepand cu 1 ianuarie 2008.

Pentru membrii existenti la 1 ianuarie anul in curs se acorda urmatoarele reduceri:

10% – in cazul achitarii cotizatiei aferente semestrului I al anului in curs pana la data de 20 februarie, respectiv a cotizatiei semestrului II pana la data de 15 iulie anul in curs.

20% – in cazul achitarii cotizatiei pentru ambele semestre, pana la data de 20 februarie anul in curs.

Cotizatia se achita in RON, la cursul BNR din data efectuarii platii (in cazul cand initiativa apartine membrului Camerei) sau din data intocmirii facturii de catre Camera.

Plata se poate face la casieria Camerei sau prin virament in contul RO 19 RNCB 0263 0289 1595 0001, BCR Sucursala Valcea (CIF RO 2536421).