Targuri internationale cu finantare de la bugetul de stat

Lista targuri si expozitii internationale pentru anul 2014.

Documentatia completa de inscriere la targuri internationale cu finantare de la bugetul de stat trebuie sa contina, in afara de fisa de inscriere, urmatoarele:

  • declaratie pe propria raspundere care sa ateste daca agentul economic a beneficiat / nu a beneficiat in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs de ajutor de stat (din surse ale statului, ale autoritatilor locale si/sau din surse comunitare) si/sau de ajutor ,,de minimis’’;
  • certificatul de atestare fiscala emis de Administratia Financiara;
  • certificatul fiscal privind impozitele si taxele emis de Autoritatea Locala;
  • ordinul de plata pentru garantia de 2000 de lei in contul CRPCIS.

Pentru detalii si sprijin in vederea participarii la aceste evenimente: Genoveva Chirca, genoveva.chirca@ccivl.ro