Servicii de cautare in arhiva

Cum si ce se poate cauta?
Orice persoana interesata poate adresa agentului autorizat o cerere de cautare in arhiva dupa urmatoarele criterii :

  • Numele debitorului si/sau a creditorului
  • Anul si seria motorului autovehiculului
  • Descrierea bunului afectat garantiei
  • Elementele de identificare bunului imobil afectat garantiei (imobil prin destinatie)
  • Numarul de inregistrare al unei anumite inscrieri