PROGRAMUL PILOT START-UP MEDIU

în Şedinţa de Guvern din data de 15 decembrie 20 16, a
fost adoptat Memorandumul cu tema Încadrarea măsurii ajutorului de minimis pentru „Programul
Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii de objinere a materialelor şi/sa u produselor cu impact
redus asupra mediului, prin utilizarea de materii prime naturale şi/sau reciclate”, sub formă de
fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economica-bugetare şi
financiare ale statului român, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al
Fondului de mediu, aprobat conform legii.
Obiectivul principal al programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă a tehnologiilor de obţinere
a materialelor şi/sau produselor cu impact redus asupra mediului, prin utilizarea de materii prime
naturale şi/sau materii prime reciclate, în scopul introducerii acestora în diferite sectoare ale
economiei verzi. Programul Pilot Start-Up Mediu susţine dezvoltarea de produse şi servicii cu impact
redus asupra mediului în domenii-cheie în care solicitanţii pot avea un rol semnificativ prin programe
de re-tehnologizare şi producţie în sectorul materialelor şi produselor cu impact redus asupra
mediului, în investiţii în tehnologii şi în procese de producţie care procesează în mod durabil
resursele de mediu.
Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis, care va fi acordată în perioada 2016-2020, în cadrul
schemei este de 288,45 milioane lei, finanţarea programului realizându-se din veniturile Fondului
pentru Mediu, în limita fondurilor alocate anual. Cuantumul finanţării va fi egal cu cheltuielile
eligibile ale proiectului, fără a se putea depăşi , la data senmării contractului de finanţare
nerambursabilă, echivalentul în lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 EURO,
conform legislaţiei în vigoare. Anual se pot organiza mai multe sesiuni de finanţare , pe tipuri de
proiecte şi în limita sumei alocate.
Versiunea finală a Ghidului de finanţare a Programului Pilot Start-Up Mediu poate fi consultată la
următoarea adresă de web:
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-11-14_Ghid_ECO_BUSINESS%282%29.pdf