PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat în consultare publică, în data de 14 decembrie 2016, Ghidul Solicitantului pentru apelul competitiv de proiecte Viitor pentru tineri (II) – Integrarea durabilă pe piaţa muncii a tinerilor NEET din regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest şi Sud-Vest Oltenia, Obiectivul tematic 8 – „Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor [Regulamentul UE nr. 1304/2013 , ati. 3, alin.l(a)]”, din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Totalul fondurilor alocate acestui apel este de 236,33 milioane de euro (finanţate UE + cofinanţare naţională). Fiecare proiect poate beneficia de finanţare nerambursabilă de cel mult 5 milioane euro, în cazul regiunilor mai puţin dezvoltate şi de cel mult 2,5 milioane euro, în cazul regiunii Bucureşti-Ilfov, iar durata de implementare va fi de maximum 36 luni. Toate proiectele vor avea de îndeplinit şi ţinte minime ale indicatorilor până la data de 31 octombrie 2018 .

Versiunea de lucru a Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru apelul Viitor pentru tineri (II) – Integrarea durabilă pe piaţa muncii a tinerilor NEET din regiunile Bucureşti – Ilfov , NordEst, Nord-Vest, Vest şi Sud-Vest Oltenia”, supusă consultării publice, poate fi accesată la următoarea adresa de web: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17878/pocu-a-fost-publicat-spreconsultare-ghidul-pentru-tinerii-neet-din-regiunile-bucuresti-ilfov-nord-est-nord-vest-vest-si-sudvest.

Comentariile şi observaţiile pe marginea acestui ghid pot fi transmise pe adresa de e-mail:
NEETs@fonduri-ue.ro până la data de 29.12.2016, ora 15:00