Monitorul Oficial – 5-15.12.2016

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 1.010 – 15 decembrie 2016

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.007:

Hotărâri ale Guvernului României
904. – Hotărâre
 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020

 

 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.000, 1.001, 1.002 – 13 decembrie 2016

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.001:

Acte ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale
976. – Ordin
 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 996, 997, 998, 999 – 12 decembrie 2016

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 996:

Decizii ale Curții Constituționale
587. – Decizie
 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III pct. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, precum şi ale art. 43 alin. (4) din Legea concurenţei nr. 21/1996, astfel cum a fost modificat prin art. III pct. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014

Hotărâri ale Guvernului României
884. – Hotărâre
 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017-2019, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

 

 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 986, 987, 988, 989, 990, 991 – 8 decembrie 2016

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 988:

Acte ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale
1.375. – Ordin
 al ministrului sănătății pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004

 

 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 980, 981, 982, 983, 984, 985 – 7 decembrie 2016

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 983:

  1. – Legepentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
    1.102. – Decretprivind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 985:

Hotărâri ale Guvernului României
867. – Hotărâre
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

 

 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 974, 975, 976, 977, 978, 979 – 6 decembrie 2016

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 974:

Legi și decrete
241. – Lege
 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
1.040. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 975:

Legi și decrete
243. – Lege
 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
1.042. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 977:

Ordonanțe ale Guvernului României
84. – Ordonanţă de urgenţă
 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 979:

Hotărâri ale Guvernului României
885. – Hotărâre
 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

 

 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 970, 971, 972, 973 – 5 decembrie 2016

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 970:

Hotărâri ale Guvernului României
879. – Hotărâre
 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

Acte ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale
3.097. – Ordin
 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
5.387. – Ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 971:

Acte ale Autorității de Supraveghere Financiară
38. – Normă
 privind drepturile, obligaţiile, competenţele şi desemnarea administratorului special

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 972:

Hotărâri ale Guvernului României
866. – Hotărâre
 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016