Legislație agricola

 • Ordinul nr. 1865 din 3 decembrie 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului Agriculturii nr. 1.139/2013 privind aprobarea formularelor de adeverinte emise de APIA si a comisionului de garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garantiile acordate in baza OUG nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor – Monitorul Oficial nr. 0905 din 2014
 • Ordinul nr. 192 din 11 decembrie 2014 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile in domeniul sanitarveterinar si pentru siguranta alimentelor, ca urmare a actualizarii tarifului in functie de rata inflatiei din anul 2013 – Monitorul Oficial nr. 0911 din 2014
 • Hotararea nr. 1107 din 12 decembrie 2014 pentru modificarea art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol“ – Monitorul Oficial nr. 0915 din 2014
 • Ordinul nr. 191 din 9 decembrie 2014 privind modificarea si completarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/2008 – Monitorul Oficial nr. 0918 din 2014
 • Hotararea nr. 1095 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sediu pentru specializarea Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole“ la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad“ din Iasi – Monitorul Oficial nr. 0917 din 2014
 • Ordinul nr. 194 din 11 decembrie 2014 privind modificarea art. 6 din Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitarveterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala – Monitorul Oficial nr. 0921 din 2014
 • Ordinul nr. 196 din 11 decembrie 2014 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala – Monitorul Oficial nr. 0921 din 2014
 • Decizia nr. 324 din 22 decembrie 2014 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Peter Tamas Nagy din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Monitorul Oficial nr. 0941 din 2014
 • Hotararea nr. 1138 din 23 decembrie 2014 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale produse de inundatii – Monitorul Oficial nr. 0947 din 2014
 • Ordinul nr. 1946 din 17 decembrie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind modul de realizare a notificarii produselor finite pe baza de plante medicinale, aromatice si produse ale stupului care se notifica de catre operatorii din domeniu si se incadreaza ca suplimente alimentare, produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice – Monitorul Oficial nr. 0950 din 2014
 • Hotararea nr. 1170 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale produse de inundatii – Monitorul Oficial nr. 0958 din 2014
 • Hotararea nr. 1171 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal, care se acorda pentru anul 2014 – Monitorul Oficial nr. 0968 din 2014
 • Hotararea nr. 1179 din 29 decembrie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor – Monitorul Oficial nr. 0967 din 2014
 • Hotararea nr. 1182 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului national pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor si a finantarii acestuia – Monitorul Oficial nr. 0006 din 2015
 • Ordinul nr. 2 din 5 ianuarie 2015 privind completarea anexei la Ordinul ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati – Monitorul Oficial nr. 0015 din 2015
 • Ordinul nr. 1977 din 23 decembrie 2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, nr. 839/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci – Monitorul Oficial nr. 0015 din 2015
 • Hotararea nr. 1188 din 29 decembrie 2014 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“ – Monitorul Oficial nr. 0021 din 2015
 • Ordinul nr. 12 din 9 ianuarie 2015 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2015 – Monitorul Oficial nr. 0022 din 2015
 • Hotararea nr. 10 din 7 ianuarie 2015 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura – Monitorul Oficial nr. 0031 din 2015
 • Ordinul nr. 10 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor in cadrul controlului oficial in sectorul vitivinicol, aprobata prin Ordinul ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 272/2010 – Monitorul Oficial nr. 0036 din 2015
 • Decizia nr. 11 din 14 ianuarie 2015 privind constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al domnului Virgil Laurentiu Gaman, secretar general al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Monitorul Oficial nr. 0031 din 2015
 • Hotararea nr. 1185 din 29 decembrie 2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Monitorul Oficial nr. 0034 din 2015
 • Ordinul nr. 43 din 16 ianuarie 2015 pentru aprobarea modelului cererii de plata privind masura 215 – pachet a) porcine – Plati in favoarea bunastarii animalelor – Monitorul Oficial nr. 0045 din 2015
 • Hotararea nr. 32 din 21 ianuarie 2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume – Monitorul Oficial nr. 0058 din 2015

Sursa: http://www.agrimedia.ro/

Preluat: Dragan Modesta, expert promovare