Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

Potrivit art. 2 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri, care … Citește mai mult

Servicii de cautare in arhiva

Cum si ce se poate cauta? Orice persoana interesata poate adresa agentului autorizat o cerere de cautare in arhiva dupa urmatoarele criterii : Numele debitorului si/sau a creditorului Anul si seria motorului autovehiculului Descrierea bunului afectat garantiei Elementele de identificare bunului imobil afectat garantiei (imobil prin destinatie) Numarul de inregistrare al unei anumite inscrieri