Ajutoare nationale tranzitorii pentru sectorul vegetal

Guvernul Romaniei a adoptat un proiect de Hotarare pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal, care se acorda pentru anul 2014.

La propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se stabileste pentru anul 2014, un cuantum al ajutoarelor nationale tranzitorii, de 19,81 euro/hectar. Pentru stimularea activitatii in unele sectoare cu potential de piata, precum si pentru cresterea suprafetelor cultivate cu in si canepa pentru fibra, hamei, tutun, sfecla de zahar, aceste ajutoare se suplimenteaza cu plati reprezentind ajutoare nationale tranzitorii specifice, decuplate de productie, astfel: * in si canepa pentru fibra – 17,45 euro/hectar * hamei – 335 euro/hectar * tutun – 1.280,19 euro/hectar * sfecla de zahar – 84,78 euro/hectar.

Suprafata pentru care se acorda aceste plati este de 6.887,601 mii ha, si a fost determinata de APIA pe baza cererilor de plata depuse de beneficiari pentru Campania de plati 2014. Sumele totale necesare aplicarii schemei de ajutoare nationale tranzitorii sunt de 140.539.377 euro (619.806.761 lei) si reprezinta contributie publica de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2015. Sumele totale sunt defalcate astfel: * Ajutoare nationale tranzitorii (ANT 1) – 136.435.452 mii euro (601.707.630 lei) * Ajutoare nationale tranzitorii specifice: in si canepa pentru fibra (ANT 2,3) – 9.074 euro (40.018 lei); tutun (ANT4) – 1.536.228 euro (6.775.073 lei); hamei (ANT 5) – 134.000 euro (590.967 lei); sfecla de zahar (ANT 6) – 2.424.623 euro (10.693.073 lei). Platile se fac in lei, la cursul de schimb de 4,4102 lei pentru un euro, stabilit de catre Banca Centrala Europeana in 30 septembrie 2014.

Sursa: http://ziarulfaclia.ro/

Preluat: Dragan Modesta, expert promovare